Ens
 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES
Ens
 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

2a licitació de les obres de cvonstrucció del centre cívic de Boldú, 1a fase.

Estat: Adjudicació definitiva

AJUNTAMENT DE LA FULIOLA

Informació General

 • Expedient: 1/2014
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 28/07/2014 12:54 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Impulsor:
  AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Tipologia: contracte d’obres
 • Tramitació: ordinaria
 • Tipus de procediment: procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: diversos criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 18/07/2014 15:00
 • Obertura d'ofertes: 29/07/2014 10:00
 • Lloc de publicació: SEU ELECTRONICA (WEB) 01/07/2014

Lloc de presentació

 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: 6 mesos
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 56.769,70 euros
 • Import iva: 11.921,64 euros
 • Garantia provisional: NO

Lloc d'informació

 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa