Ens
 • Nom: PATRONAT MUNICIPAL ASSISTENCIAL DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
 • Adreça: Pl. Ajuntament, núm. 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00 hores
Ens
 • Nom: PATRONAT MUNICIPAL ASSISTENCIAL DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
 • Adreça: Pl. Ajuntament, núm. 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00 hores

Alienació de la Residència Geriàtrica i Centre de dia de la Fuliola i Boldú.

Estat: Adjudicació definitiva

PATRONAT MUNICIPAL ASSISTENCIAL DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

Informació General

 • Expedient: 1/2013
 • Data de publicació de l'anunci: 09/12/2013 10:33 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/07/2014 13:48 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  PATRONAT MUNICIPAL ASSISTENCIAL DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
 • Impulsor:
  PATRONAT MUNICIPAL ASSISTENCIAL DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
 • Tipologia: contracte de compra - venda
 • Tramitació: ordinaria
 • Tipus de procediment: procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: un sol criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 07/01/2014 14:00
 • Obertura d'ofertes: 13/01/2014 13:00
 • Lloc de publicació: BOP 09/12/2013 DOGC 09/12/2013

Lloc de presentació

 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: no s'escau
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 2.345.000,00 €
 • Import iva: 492.450,00 €
 • Garantia provisional: 10.000,00 €

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: PATRONAT MUNICIPAL ASSISTENCIAL DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
 • Adreça: Pl. Ajuntament, núm. 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00 hores

Observacions

 • ACLARIMENT: El material fungible de l'interior de la Residència (mobiliari, estris, etc.) és propietat del Patronat de la Residència Geriàtrica. No obstant això, tot aquest material quedarà a benifici de la nova propietat, sense cap més cost addicional. Es a dir, amb el preu de l'adjudicació quedarà tot aquest material inclòs.

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa