Ens
 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES
Ens
 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

Licitació de les obres de construcció del Centre Cívic de Boldú, 1a. fase

Estat: Licitació anul·lada

AJUNTAMENT DE LA FULIOLA

Informació General

 • Expedient: 1/2013
 • Data de publicació de l'anunci: 15/11/2013 12:07 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/07/2014 13:49 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Impulsor:
  AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Tipologia: contracte d’obres
 • Tramitació: ordinaria
 • Tipus de procediment: procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: diversos criteris
 • Descripció T.V.O: Veure plec de clàusules
 • Termini de presentació d'ofertes: 23/12/2013 12:00
 • Obertura d'ofertes: 14/01/2014 12:30
 • Lloc de publicació: BOP 15/11/2013

Lloc de presentació

 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
 • Adreça: Pl. Ajuntament 1
 • Telèfon: 973570013
 • Fax: 973570434
 • E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net
 • Horari: DE 10 a 14 HOREES

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa