AJUNTAMENT DE LA FULIOLA

Pl. Ajuntament 1
973570013
ajuntament@fuliola.ddl.net
http://fuliola.ddl.net

Informació i presentació ofertes

Pl. Ajuntament 1
973570013
ajuntament@fuliola.ddl.net
http://fuliola.ddl.net
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
1/2014 2a licitació de les obres de cvonstrucció del centre cívic de Boldú, 1a fase. AJUNTAMENT DE LA FULIOLA Adjudicació definitiva
1/2013 Alienació de la Residència Geriàtrica i Centre de dia de la Fuliola i Boldú. 09/12/2013 10:33 GMT(+1:00) PATRONAT MUNICIPAL ASSISTENCIAL DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA Adjudicació definitiva
1/2013 Licitació de les obres de construcció del Centre Cívic de Boldú, 1a. fase 15/11/2013 12:07 GMT(+1:00) AJUNTAMENT DE LA FULIOLA Licitació anul·lada
1/2012 Concurs per a la licitació del Servei d'abastament d'aigua de la Fuliola i Boldú 19/11/2012 12:01 GMT(+1:00) AJUNTAMENT DE LA FULIOLA Adjudicació definitiva
2/2011 arrendament del bar annex al local del Poliesportiu municipal 08/09/2011 13:25 GMT(+2:00) AJUNTAMENT DE LA FULIOLA Adjudicació definitiva
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

ANUNCIS PREVIS (0)

ACTES PREPARATORIS (0)

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa